ORO

Round 1 Round 2 Round 3
Cristian-Miguel Miranda  
Lun, 2 agosto 2021
Cristian-Miguel Miranda 0-2 Alan Sierra-Antonio Correa
Alan Sierra-Antonio Correa
 
Alan Sierra-Antonio Correa
 Alan Sierra-Antonio Correa
Juan Galindo-Candelaria Flores
Vie, 27 agosto 2021
Alan Sierra-Antonio Correa 18:00 Jorgina Martin-Kevin Álvarez
Mié, 4 agosto 2021
Juan Galindo-Candelaria Flores 2-1 Diego-Jose Enrique
Juan Galindo-Candelaria Flores
 
Diego-Jose Enrique
 
Marcos-Diego Hermanos
Mié, 28 julio 2021
Marcos-Diego Hermanos 2-0 Ruben-Oli Padre
Marcos-Diego Hermanos
 
Ruben-Oli Padre
 Jorgina Martin-Kevin Álvarez
Jorgina Martin-Kevin Álvarez 
 
Jorgina Martin-Kevin Álvarez
 
David Serna-Javi Torres