Nauzet Afonso-Alex Perez vs Bye

vs

Nauzet Afonso-Alex Perez

Posición
 

Bye

Posición